Heropstarten consultaties: hoe telehealth, home-uroflowmetrie en digitale plasdagboeken kunnen helpen

Tijdens gesprekken met urologen over heel Europa werd het duidelijk dat patiënten met LUTS klachten nog amper bij de uroloog en het ziekenhuis terecht kunnen en dat de wachtlijsten steeds langer worden. Dit alles heeft enorme impact op de dagelijkse praktijk en veel artsen zijn dan ook verplicht hun consultaties anders te organiseren. Telehealth en het opvolgen van patiënten van op afstand kan hier een grote rol in spelen.

Bij Minze Health hebben ze de koppen bij elkaar gestoken en gebrainstormd over hoe ze kunnen helpen. Samen met GOED Thuiszorgwinkel (CM) is er besloten om de home-uroflowmetrie en digitale plasdagboeken van Minze Homeflow online beschikbaar te maken zodat dit naar de patiënt thuis kan gestuurd worden. Daarnaast zijn de vragenlijsten zoals IPSS, IIEF en MSHQ ook digitaal beschikbaar gemaakt. Verschillende urologen verwelkomen dit initiatief en organiseren hun praktijk zo dat patiënten thuis uroflowmetingen kunnen doen en een plasdagboek kunnen bijhouden. Op deze manier moet de patiënt niet naar het ziekenhuis komen voor een eenvoudige test, maar kan de uroloog zijn patiënten op afstand opvolgen en daarmee de wachtlijsten na de COVID-19 crisis beheersbaar houden. Ook de Belgische federale overheid helpt door teleconsultaties terug te betalen om de continuïteit van de zorg de garanderen.

Indien u denkt dat telehealth, gestandaardiseerde vragenlijsten, plasdagboeken en uroflowmetrie bij de patiënt thuis u als uroloog zou kunnen helpen bij de heropstart van uw consultaties, laat het Minze Health alvast weten! Op 15 minuten heeft Minze het systeem uitgelegd aan de hand van een videocall en kan je van start gaan. Tijdens de COVID-19 crisis is het gebruik voor de arts trouwens volledig gratis.

Previous Article
REMOTE MONITORING AND FOLLOW-UP IN FUNCTIONAL UROLOGY. NEW PERSPECTIVES / METHODS IN THE POST-COVID-19 ERA
Next Article
Minze Homeflow Webinar - ism RMS Medical Devices